ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ MD PhD
         ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ


 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
ΙΑΤΡΕΙΟ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40   
2107702244-249  6932710721
 
   Home      Λαπαροσκοπική Επινεφριδιεκτομή
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Λαπαροσκοπική Επινεφριδιεκτομή
Χειρουργική θεραπεία επινεφριδίων
Επεμβάσεις στα επινεφρίδια γίνονται συνήθως, για σύνδρομο Cushing, σύνδρομο Conn, φαιοχρωμοκύττωμα και σπανιώτερα για μη λειτουργικούς όγκους (τυχαιώματα,μεταστατικός καρκίνος)
Κλασσική χειρουργική επινεφριδίων
Η ανοικτή χειρουργική των επινεφριδίων, παρ’ ότι πρόκειται για πολύ μικρούς αδένες,απαιτεί τεράστιες τομές, γιατί είναι δύσκολο να φτάσει ο χειρουργός στο πίσω και πάνω μέρος της κοιλιάς, διαμέσου ζωτικών οργάνων. Οι τομές αυτές γίνονται μπροστά στην κοιλιά ή στο πλάι μεταξύ θώρακα και κοιλιάς ή πίσω στο θώρακα.
Η επέμβαση είναι χρονοβόρα, απαιτεί μεγάλη τομή που προκαλεί ισχυρό πόνο και καθηλώνει τον άρρωστο για μέρες στο νοσοκομειακό κρεβάτι, με πιθανότητα περισσότερων μετεγχειρητικών επιπλοκών.
Η επέμβαση  πρέπει να γίνεται με τον κλασσικό τρόπο μόνον για πολύ μεγάλους όγκους(10-12εκ.), ή για τοπική εξάπλωση ενός καρκίνου, που απαιτεί την αφαίρεση και άλλων γειτονικών οργάνων.
Λαπαροσκοπική χειρουργική επινεφριδίων
Η λαπαροσκοπική χειρουργική έφερε μια επανάσταση στη χειρουργική των επινεφριδίων.
Γίνεται διακοιλιακά ή εξωπεριτοναϊκά, με συνηθέστερη εφαρμογή διεθνώς την πλάγια διακοιλιακή, όπως την περιέγραψε ο Gagner (1992).

Πώς γίνεται η λαπαροσκοπική επέμβαση

Η νάρκωση είναι γενική.

Ο άρρωστος τοποθετείται σε πλάγια θέση.

Γίνονται συνήθως 4 μικρές τομές (0,5-1εκ.).

Η διάρκεια της επέμβαση είναι 1,5-2 ώρες συνήθως.

Η κινητοποίηση και σίτιση του αρρώστου γίνεται την ίδια μέρα.

Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι 2 ημέρες συνήθως.

Η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες γίνεται μετά από μία εβδομάδα.

Ποια τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής τεχνικής

Αποφυγή της μεγάλης τομής.

Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος.

Ταχύτερη κινητοποίηση – σίτιση.

Μικρότερη διάρκεια νοσηλείας.

Ταχύτερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες.

Λιγότερες διαπυήσεις τραύματος – Μετεγχειρητικές κήλες – Ειλεός.

Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
Αποτελέσματα της επέμβασης
Τα αποτελέσματα της επέμβασης κρίνονται εξαιρετικά. Η επέμβαση είναι ασφαλής,αποτελεσματική, με ελάχιστες επιπλοκές, λιγότερες από την κλασσική τεχνική. Η μετατροπή της επέμβασης σε ανοικτή, μπορεί να συμβεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις (1-5%).

 
Η λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή είναι διεθνώς η επέμβαση εκλογής
(Gold Standard) για τις παθήσεις των επινεφριδίων.


Λαπαροσκοπική Χειρουργική
 
 
 
Κλασσική Χειρουργική
 
 
 
Χειρουργική Θυρεοειδούς